Giỏ hàng

Điều Khoản & Điều Kiện

Cập nhật ngày 22/11/19

Chào mừng quý khách hàng đến với website tadaasaigon.com (từ đây được gọi là 'website này', 'website của chúng tôi').

Vui lòng đọc những điều khoản và điều kiện (Điều Khoản Sử Dụng) cẩn thận trước khi sử dụng website của chúng tôi. Truy cập vào website của chúng tôi đồng nghĩa bạn sẽ bị ràng buộc bởi những Điều Khoản Sử Dụng. Nếu bạn không đồng ý với những Điều Khoản Sử Dụng này, bạn không thể sử dụng website của chúng tôi. Chúng tôi khuyên bạn nên giữ một bản in của những Điều Khoản Sử Dụng này nếu thấy cần thiết.

Quyền Sử Dụng & Sở Hữu Trí Tuệ

Vui lòng lưu ý rằng bạn bị ràng buộc bởi luật sở hữu và sử dụng tài sản trí tuệ Việt Nam khi ghé thăm và sử dụng website này, bao gồm bản quyền thương hiệu và nội dung. Đối với người dùng ngoại quốc, website này thuộc quyền quản lý của chính quyền Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, sử dụng website này đồng nghĩa bạn bị ràng buộc bởi luật và nằm trong phạm vi phán xét của luật pháp Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Thương Hiệu

Bạn không được phép sử dụng bất kỳ thương hiệu hay sản phẩm nào của Tadaa Saigon nếu không được sự đồng thuận bằng văn bản của chúng tôi. Thương hiệu và sản phẩm của Tadaa Saigon bao gồm các logo, thiết kế đồ hoạ, các thiết kế của trang, các nút, icon, văn bản, dịch vụ, thiết kế sản phẩm, và chương trình của chúng tôi. Bất cứ thương hiệu nào khác xuất hiện trên website này thuộc quyền sở hữu của người chủ sở hữu hợp pháp, có thể đang hợp tác, liên kết, hoặc tài trợ chúng tôi hoặc đơn vị sở hữu Tadaa Saigon.

Bản Quyền

Tất cả văn bản, đồ hoạ, hình ảnh, logo, icon, hình ảnh, clip âm thanh, dữ liệu, tài liệu nào xuất hiện trên website này, bao gồm trong các email, vật liệu quảng cáo, cũng như các phần mềm đã dùng để tạo ra các sản phẩm này đều thuộc sở hữu của Tadaa Saigon hoặc Tadaa Saigon đã được cấp phép sử dụng, và được bảo vệ với luật bảo vệ bản quyền Việt Nam và Quốc Tế. Bạn chỉ có thể sao chép hoặc in các thông tin này cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại, liên quan đến việc đặt hàng hoặc mua sắm trên website này. Sử dụng bất cứ nội dung nào trên website này cho bất cứ mục đích nào khác đều bị cấm, trừ khi bạn nhận được sự đồng thuận bằng văn bản của chúng tôi.

Thông Tin Không Bảo Mật

Ngoại trừ các thông tin cần thiết phục vụ cho việc đặt hàng, vui lòng không gửi cho chúng tôi bất kỳ thông tin cần bảo mật hoặc thuộc sở hữu độc quyền nào vào website này. Bất cứ thông tin, vật liệu, góp ý, ý kiến và lời phê bình nào được gửi cho chúng tôi sẽ không được bảo mật, bằng cách nhập các thông tin này vào website, bạn cho chúng tôi toàn quyền sử dụng, chỉnh sửa, tái tạo, chuyển giao, hiển thị và phân phối chúng cho bất kỳ mục đích nào, chúng tôi sẽ không chi trả hay bồi thường cho bạn cho việc sử dụng các thông tin này. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không sử dụng tên của bạn, trừ khi chính quyền Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam yêu cầu chúng tôi cung cấp nguồn gốc của thông tin nêu trên, hoặc được sự cho phép của bạn.

Sai Sót & Thiếu Chính Xác

Chúng tôi luôn cố gắng cung cấp các thông tin mới nhất, một cách đầy đủ và chính xác trên website của chúng tôi. Tuy nhiên, lỗi do máy móc hoặc con người vẫn có thể xảy ra. Website này có thể chứa lỗi in ấn, chính tả, thông tin không chính xác, thiếu sót, một vài lỗi có thể liên quan đến giá cả hoặc tình trạng còn hàng của sản phẩm, một số thông tin có thể bị khiếm khuyết hoặc lỗi thời. Chúng tôi có quyền chỉnh sửa các thông tin bị sai lệch, thiếu sót, bao gồm sau khi đơn hàng đã được ghi nhận. Chúng tôi cũng có quyền đổi hoặc cập nhật thông tin bất cứ khi nào mà không cần báo trước cho người dùng.

Đặt Hàng

Tất cả các đơn hàng đặt thông qua website này sẽ bị ràng buộc vào sự chấp thuận của Tadaa Saigon. Đồng nghĩa Tadaa Saigon có quyền từ chối nhận đơn hàng, hoặc huỷ đơn hàng của bạn, dù đơn hàng đã được chấp nhận hay chưa, chúng tôi có quyền cho bạn biết lý do hoặc không cần đưa ra lý do nào, mà không cần phải chịu trách nhiệm pháp luật với bạn hoặc bất cứ ai. Nếu bạn đã trả tiền cho một hoặc nhiều đơn hàng và bị huỷ sau đó dẫn đến việc không nhận được hàng, Tadaa Saigon sẽ hoàn tiền lại cho bạn.

Vận Chuyển Đơn Hàng

Đơn hàng sẽ được vận chuyển đến người mua nếu địa chỉ nhận hàng đáp ứng các giới hạn đưa ra bởi tadaasaigon.com. Tất cả những đơn hàng được mua từ tadaasaigon.com đều phụ thuộc vào điều khoản và điều kiện trên website này. Khi sản phẩm đã được giao cho dịch vụ vận chuyển, trách nhiệm về rủi ro mất/hư hỏng hàng cũng sẽ được chuyển qua cho công ty vận chuyển.

Từ Bỏ Trách Nhiệm

Chúng tôi không đại diện hoặc bảo đảm cho bất cứ nội dung hay thông tin nào hiển thị trên, hoặc tìm được thông qua website, trừ khi có luật pháp ràng buộc cho riêng nội dung/thông tin đó. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn thất nào xảy ra liên quan đến việc sử dụng website này hoặc bất cứ website nào được liên kết từ website này. Giới hạn trách nhiệm này áp dụng lên bất cứ tổn thất trực tiếp hay gián tiếp nào ảnh hưởng đến bạn hoặc bất cứ ai khác về mặt tài chính, kinh doanh, tinh thần, hay thể chất.

Luật Được Áp Dụng

Bằng việc ghé thăm và sử dụng website này, bạn cho phép luật pháp của Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam quản lý bất kỳ tranh cãi nào có thể xảy ra giữa chúng tôi và bạn do hành động ghé thăm và sử dụng website này.

Khi quý khách hàng truy cập vào trang website của chúng tôi có nghĩa là quý khách đồng ý với các điều khoản này. Trang web có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Điều khoản mua bán hàng hóa này, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Và khi quý khách tiếp tục sử dụng trang web, sau khi các thay đổi về Điều khoản này được đăng tải, có nghĩa là quý khách chấp nhận với những thay đổi đó.

Quý khách hàng vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của chúng tôi.

Top